Konsultacja z chirurgii ogólnej

Podstawowa konsultacja z chirurgii ogólnej ma na celu pomoc w rozwiązaniu bieżącego problemu lub schorzenia oraz ustaleniu dalszego postępowania terapeutycznego zarówno zachowawczego jak i operacyjnego.

Szczegółowa konsultacja z chirurgii ogólnej ma na celu, w najszerszym tego słowa znaczeniu, przygotowanie pacjenta do operacyjnego leczenia schorzenia chirurgicznego. W czasie spotkania dokonywana jest kwalifikacja do operacji, możliwości operacyjnego leczenia konkretnej choroby, omawiane są możliwe wczesne i odległe powikłania oraz działania niepożądane po operacji, ja również możliwe powikłania w przebiegu danej choroby w przypadku niepodjęcia leczenia. Rozmowa pozwala pacjentowi zrozumieć swoją chorobę, możliwe metody leczenia, a ostatecznie podjąć w pełni świadomą decyzję o poddaniu się takiemu czy innemu leczeniu.

Na konsultację z chirurgii ogólnej  w Gabinecie Chirurgii Ogólnej i Medycyny Estetycznej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Na Skarpie 3 pacjent może zarejestrować się pod nr telefonu komórkowego 609-48-08-48. Zapraszam.

Podstawowa konsultacja z chirurgii ogólnej kosztuje 100 zł i trwa ok. 20 minut.

Szczegółowa konsultacja z chirurgii ogólnej kosztuje 250 zł i trwa ok. 60 minut.