Chirurgiczne leczenie otyłości patologicznej

Chirurgiczne leczenie otyłości patologicznej polega na przeprowadzeniu odpowiedniej operacji, najczęściej laparoskopowej, której efektem jest wymuszona, ograniczona podaż pokarmów i kalorii lub taka zmiana metabolizmu ustroju, która przez wpływ na procesy trawienia i wchłaniania doprowadza do redukcji wagi ciała niemożliwej do osiągnięcia żadnymi innymi metodami.