Konsultacja bariatryczna

Konsultacja bariatryczna ma na celu, w najszerszym tego słowa znaczeniu, przygotowanie pacjenta do operacyjnego leczenia otyłości. W czasie spotkania dokonywana jest kwalifikacja do operacji, możliwości operacyjnego leczenia otyłości, omawiane są możliwe wczesne i odległe powikłania oraz działania niepożądane po operacji, ja również powikłania  ciężkiej choroby jaką jest otyłość w sytuacji niepodjęcia leczenia. Rozmowa pozwala pacjentowi zrozumieć swoją chorobę, możliwe metody leczenia, a ostatecznie podjąć w pełni świadomą decyzję o poddaniu się takiemu czy innemu leczeniu.

Na konsultację bariatryczną pacjent może zarejestrować się w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju pod nr telefonu 519-560-220 u siostry Aldony.

Konsultacja jest odpłatna w wysokości 100 zł w kasie Szpitala, odbywa się w kilkuosobowej grupie i trwa ok. 1,5-2 godzin.

Istnieje również możliwość indywidualnego spotkania w Gabinecie Chirurgii Ogólnej i Medycyny Estetycznej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Na Skarpie 3 – czas trwania konsultacji 1 godzina, cena 250 zł.